Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 🎉 Party Popper. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

🎉 Party Popper

🎉 Party Popper
──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌ ───▄▄██▌█ ░Xe chở 100000000000000 LIKE đến đây.. ▄▄▄▌▐██▌█ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░▐\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\. ███████▌█▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▌ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\. ▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀❍❍ ▀▀.

Luyện toán

282 -Trung bình 9.26 - Tổng điểm 29350

🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một thừa số trong phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 13:47:22
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 13:48:18
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 18:18:49
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:14:16
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm số đoạn thẳng, số hình tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:11:40
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 18:11:57
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:48:14
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 21:04:45
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 21:03:04
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 14:50:49

Luyện văn - Tiếng Việt

192 -Trung bình 9.90 - Tổng điểm 19205

🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:32:13
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 18:42:15
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 14:19:10
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 22:20:22
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 22:16:59
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:10:15
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:05:53
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:01:08
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:16:08
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 09:33:03

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.50 - Tổng điểm 110

🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 10:59:22

Điểm thi

🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-04 16:00:56
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-29 15:12:57
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-17 21:48:09
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-17 21:43:40
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-17 21:38:42
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-11 21:31:39
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-09 22:46:14
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-09 22:42:43
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-09 22:36:40
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-22 22:10:32
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-22 22:03:00
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-22 16:06:06
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-22 16:00:14
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-21 11:35:05
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-21 11:32:23
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-21 11:28:28
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-19 20:01:14
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-18 09:14:55
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-17 17:35:40
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 17:33:03
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-17 17:29:37
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 17:11:27
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 17:06:04
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 11:05:04
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 11:03:35
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 11:01:25
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 10:58:27
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 10:54:37