Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 🎉 Party Popper. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

🎉 Party Popper

🎉 Party Popper
──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌ ───▄▄██▌█ ░Xe chở 100000000000000 LIKE đến đây.. ▄▄▄▌▐██▌█ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░▐\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\. ███████▌█▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▌ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\. ▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀❍❍ ▀▀.

Luyện toán

282 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 28200

🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 07:49:44
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-12-08 21:45:02
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-09-27 20:39:35
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-01 19:13:57
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-04 07:26:10
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 14:11:42
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 07:54:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 09:23:56
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-04-09 21:34:04
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 06:37:40
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 07:58:15
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-02-06 09:48:29
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 19:53:49
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2018-04-17 08:27:30
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 06:35:42
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 09:06:19
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 10:44:45
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-03-09 08:31:03
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 19:53:57
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 18:50:36
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 09:01:54
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2018-03-31 13:04:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 19:44:12
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 13:48:18
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 10:50:38
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2018-06-07 15:01:24
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2018-06-25 07:57:05
Lần cuối làm bài: 2018-05-22 06:56:51
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 15:55:25
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 19:25:56
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2018-08-04 15:45:19
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 15:02:26
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp lên n lần hay tăng thêm n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 22:09:12
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi n lần và giảm đi n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 10:33:46
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 13:57:28
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 16:32:43
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 09:38:26
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 11:22:27
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2018-08-04 14:06:47
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 09:54:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 08:30:28
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 09:15:56
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 13:06:09
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 15:39:33
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 21:07:02
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 14:39:32
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 10:02:14
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 10:41:55
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 08:34:47
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 10:15:41
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 15:00:46
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-05-27 17:04:07
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 20:16:15
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-08-08 17:07:12
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 14:25:31
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 21:27:34
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 07:54:04
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 14:00:46
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 10:25:46
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 14:17:49
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 15:06:32
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 16:43:13
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 20:03:24
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 21:50:07
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 10:35:12
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:12:03
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 11:05:21
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 11:05:10
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 13:16:41
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 14:08:05
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 10:51:30
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-04-21 08:57:03
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 08:22:40
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 08:24:00
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 20:47:50
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 07:10:56
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 07:43:11
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 08:56:21
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-08-02 10:40:09
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-08-04 09:17:32
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-07-29 09:17:16
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 10:40:24
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 10:20:22
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 09:57:38
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 20:18:37
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 21:00:28
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2018-03-23 10:36:50
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 12:52:50
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-05-08 19:41:21
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-29 21:53:32
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 11:29:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 08:38:25
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 20:58:17
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 20:30:28
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 19:41:47
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 08:23:02
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 08:12:51
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 21:34:55
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 08:41:54
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 20:05:44
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 11:10:31
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 08:45:36
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 15:42:58
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 19:52:30
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 10:05:41
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 10:04:28
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 08:56:00
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 09:35:57
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2018-05-30 08:50:57
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 3
Lần cuối làm bài: 2018-06-13 07:52:29
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 4
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 09:10:50
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-22 14:21:56
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 09:12:17
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 19:12:02
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 12:07:36
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, chia
Lần cuối làm bài: 2018-07-01 18:53:33
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 12:42:47
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-05-27 19:38:10
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia nhẩm với các số 5, 25, 125
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 21:59:25
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 22:09:19
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 08:58:44
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 08:39:11
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 15:09:34
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 09:51:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 19:09:03
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 17:01:44
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 21:40:21
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 13:02:46
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 16:09:45
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 12:01:35
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 08:47:24
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 14:39:20
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 21:45:49
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 11:23:17
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 19:47:10
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 16:07:19
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-07-08 09:11:28
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 13:26:08
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 09:41:31
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 09:13:38
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-07-14 08:46:38
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 10:27:27
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm số đoạn thẳng, số hình tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:11:40
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 14:34:58
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 18:18:49
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 10:46:59
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 10:47:24
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 14:20:39
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:33:02
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:45:37
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:51:55
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 20:48:31
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 20:45:40
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 10:44:32
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 13:02:41
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 22:01:08
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 22:03:38
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 14:25:15
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 14:26:18
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 14:27:59
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 14:29:24
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 14:30:46
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 14:38:41
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:46:31
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:47:58
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:49:58
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 11:03:53
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 10:09:24
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:53:06
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:10:43
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:38:23
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 13:18:02
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 16:33:26
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:54:59
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:57:33
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 22:00:40
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 22:09:29
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 22:13:29
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 22:17:14
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 22:28:00
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 22:33:27
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 19:03:07
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 22:41:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 08:56:09
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 13:08:46
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 21:53:46
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 22:06:19
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 21:57:57
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 22:12:18
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 16:15:40
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 20:11:35
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 19:58:15
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 20:01:58
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:22:47
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 09:03:04
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 22:44:19
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:48:25
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:49:44
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 20:48:05
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 20:01:40
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 20:11:54
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 21:57:22
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 21:14:32
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 08:46:41
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 08:59:10
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 09:34:58
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 19:28:57
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 21:37:44
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:12:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng các số từ 1 đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:17:08
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 09:19:00
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 09:28:20
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 09:35:02
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 100( trừ không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 09:51:24
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:05:59
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:55:39
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:10:21
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 20:17:33
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:19:34
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 20:41:32
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 19:59:33
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:42:53
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 10:11:01
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem lịch
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 10:14:49
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 20:31:18
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 22:32:59
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 18:45:00
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 21:28:37
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 19:09:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 08:19:39
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 08:21:27
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 19:57:04
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 19:58:18
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 09:10:53
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 21:03:24
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 18:47:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 14:50:49
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 11:45:07
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 09:08:45
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 19:43:42
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 11:01:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 20:36:48
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một thừa số trong phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 13:47:22
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 14:26:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 21:03:04
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 21:04:45
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 20:38:18
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 11:54:37
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 10:48:14
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:14:16
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 18:11:57
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 1 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 21:26:42
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 20:59:54
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 11:09:48
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 16:13:02
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 16:15:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 14:54:33
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 11:05:04
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 14:51:22
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:45:54
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 14:56:37
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:12:59
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:22:04
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 14:58:07
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:24:02
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:36:25
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:42:10
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:43:27
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 10:07:20
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 15:23:34
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 21:16:13
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 21:42:25
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 22:34:10
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 21:51:59
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 15:45:38
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 21:57:13
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 22:20:22
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 20:24:32
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 14:35:09
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 22:06:59
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 21:42:44
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 21:43:45

Luyện văn - Tiếng Việt

192 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 19200

🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:32:13
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:34:02
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:35:19
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:48:13
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:55:27
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 22:12:04
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 22:14:27
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 22:17:09
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 21:06:20
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 21:11:15
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 21:14:01
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 21:15:32
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 21:18:30
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 10:58:34
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 11:01:58
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 11:06:31
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 11:11:26
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 11:14:29
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 22:24:47
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 22:28:58
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 16:50:55
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 13:01:11
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 13:06:36
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 13:10:17
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 24: q - qu, gi (quê, già)
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 13:12:32
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 25: ng, ngh (ngừ, nghệ)
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 13:16:35
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 26: y, tr (y, tre)
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 13:19:43
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 27: Ôn tập ph, nh, gh, qu, g, gi, ng, ngh, y, tr, ch, th
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 13:54:29
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:01:08
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:05:53
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:10:15
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:16:08
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:55:21
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 09:33:03
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 28: Chữ thường, chữ hoa
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:05:17
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 29: ia (tía)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 10:51:22
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 30: ua, ưa (cua, ngựa)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 10:55:55
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 31: Ôn tập ia, ua, ưa
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 10:59:37
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 32: oi, ai (Ngói, gái)
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:42:49
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 33: ôi, ơi (Ổi, bơi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:47:48
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 34: ui, ưi (núi, gửi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 17:13:50
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 35: uôi, ươi (chuối, bưởi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:25:16
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 22:16:59
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 22:20:22
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 36: ay â - ây (bay, dây)
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 22:22:54
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 14:49:10
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 38: eo, ao (mèo, sao)
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:27:43
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 39: au, âu (cau, cầu)
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:31:37
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 40: iu, êu (rìu, phễu)
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:34:57
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 41: iêu, yêu (diều, yêu)
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:39:14
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 42: ưu, ươu (lựu, hươu)
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 12:28:31
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 43: Ôn tập ao, eo, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, ưu, ươu
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 22:39:36
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 44: on, an (con, sàn)
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 10:59:49
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 45: ân ă - ăn (cân, trăn)
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 22:33:21
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 46: ôn ơn (chồn, sơn)
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 22:36:40
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 47: en, ên (sen, nhện)
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 13:20:58
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 48: in, un (pin, giun)
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 13:54:15
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 49: iên, yên (điện, yến)
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 21:11:44
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 50: uôn, ươn (chuồn, vươn)
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 21:17:35
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 51: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "n"
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 18:32:27
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 52: ong, ông (võng, sông)
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:48:25
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 53: ăng, âng (măng, tầng)
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:02:44
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 54: ung, ưng (súng, sừng)
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:07:28
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 55: eng, iêng (xẻng, chiêng)
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:11:38
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 56: uông, ương (chuông, đường)
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:17:12
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 57: ang, anh (bàng, chanh)
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:36:42
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 58: inh, ênh (tính, kênh)
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 11:06:51
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 59: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "ng" và "nh"
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 11:12:08
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 60: om, am (xóm, tràm)
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 15:59:04
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 61: ăm, âm (tằm, nấm)
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 17:03:17
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 62: ôm, ơm (tôm, rơm)
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 17:07:05
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 63: em, êm (tem, đêm)
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:10:49
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:36:03
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 64: im, um (chim, trùm)
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:42:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 79: ôc, uôc (mộc, đuốc)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 19:33:45
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 65: iêm, yêm (xiêm, yếm)
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 20:12:00
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 66: uôm, ươm (buồm, bướm)
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:35:07
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 67: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "m"
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 11:07:13
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 68: ot, at (hót, hát)
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 17:00:27
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 69: ăt ât (mặt, vật)
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 21:29:32
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 70: ôt ơt (cột, vợt)
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 17:11:10
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 71: et, êt (tét, dệt)
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 10:02:41
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 72: ut, ưt (bút, mứt)
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 10:59:08
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 73: it, iêt (mít, viết)
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 17:30:27
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 74: uôt, ươt (chuột, lướt)
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 18:57:42
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 75: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "t"
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 16:41:59
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 76: oc, ac (sóc, bác)
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:58:06
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:29:58
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 77: ăc, âc (mắc, gấc)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 18:59:22
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 78: uc, ưc (trục, lực)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 19:26:49
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 80: iêc, ươc (xiếc, rước)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 19:40:13
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 81: ach (sách)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 20:16:34
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 82: ich, êch (lịch, ếch)
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 20:11:47
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 83: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "c" và "ch"
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 20:16:28
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 84: op, ap (họp, sạp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 20:21:57
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 85: ăp, âp (bắp, mập)
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 20:27:28
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 86: ôp ơp (hộp, lớp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 12:59:55
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 87: ep, êp (chép, xếp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 13:08:27
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 88: ip, up (nhịp, búp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 13:12:41
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 89: iêp, ươp (liếp, mướp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 13:17:10
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 90: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "p"
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:20:53
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 91: oa, oe (họa, xòe)
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:27:13
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 92: oai, oay (thoại, xoáy)
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:33:03
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 93: oan, oăn (khoan, xoăn)
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:37:35
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 94: oang, oăng (hoang, hoẵng)
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:40:53
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 95: oanh, oach (doanh, hoạch)
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 17:45:42
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 96: oat, oăt (hoạt, choắt)
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 07:29:28
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 97: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "o"
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 07:58:31
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 98: uê, uy (huệ, huy)
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 08:04:18
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 99: uơ, uya (huơ, khuya)
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 08:13:01
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 100: uân, uyên (xuân, chuyền)
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 12:56:21
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 101: uât, uyêt (xuất, duyệt)
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 13:54:25
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 102: uynh, uych (huynh, huỵch)
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 14:06:51
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 103: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "u"
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 14:14:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 14:19:10
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 16:21:48
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ A, Ă, Â, B
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 16:27:11
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 16:31:13
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 16:37:37
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 16:40:16
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái nhãn vở
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 16:42:44
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 16:44:14
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 22:34:49
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ C, D, Đ
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 22:36:58
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 22:40:15
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 22:44:28
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 22:47:45
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 17:56:37
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 18:02:49
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 18:42:15
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 18:52:21
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 22:21:15
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 22:24:58
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 22:27:39
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Loài cá thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 22:40:00
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng biển cả
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 22:48:07
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 17:20:23
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trồng na
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 17:22:36
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chia quà
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 20:45:01
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm anh
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 20:48:46
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 20:54:09
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ X, Y
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 20:55:56
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 20:57:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô chủ không biết quý tình bạn
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 21:03:07
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 21:04:39
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đi học
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 19:58:09
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi học
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:00:15
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cây bàng
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:03:09
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ U, Ư, V
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:09:19
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây bàng
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:11:12
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Con Rồng cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:15:05
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sau cơn mưa
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:17:12
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:21:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:25:31
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:01:47
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ S, T
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:05:16
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:08:09
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Dê con nghe lời mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 22:50:23
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai chị em
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 22:53:03
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 21:05:26
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 21:01:09
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngưỡng cửa
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 21:11:35
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ Q, R
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 21:35:11
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngưỡng cửa
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 21:37:00
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sói và Sóc
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 21:52:12
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 21:55:46
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 21:59:51
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 22:01:33
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 22:05:33
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ O, Ô, Ơ, P
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 22:08:46
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 22:09:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 21:22:34
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú công
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 21:24:18
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mời vào
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 21:28:02
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mời vào
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 21:57:11
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hoa sen
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 22:01:02
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 22:02:45
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đầm sen
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 22:04:24
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bông hoa cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 19:47:56
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 19:50:55
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 19:53:56
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 19:55:24
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 19:58:40
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ H, I, K
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 20:01:59
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 20:05:52
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Trí khôn
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 20:30:40
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưu chú Sẻ
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 20:36:06
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Câu đố
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 20:45:01
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai dậy sớm
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 20:47:29
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhà bà ngoại
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 20:51:40
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ E, Ê, G
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 20:53:56
🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa ngọc lan
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 20:55:47

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

🎉 Party Popper đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 10:59:22

Điểm thi

🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-04 16:00:56
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-29 15:12:57
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-17 21:48:09
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-17 21:43:40
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-17 21:38:42
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-11 21:31:39
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-09 22:46:14
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-09 22:42:43
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-09 22:36:40
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-22 22:10:32
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-22 22:03:00
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-22 16:06:06
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-22 16:00:14
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-21 11:35:05
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-21 11:32:23
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-21 11:28:28
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-19 20:01:14
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-18 09:14:55
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-17 17:35:40
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 17:33:03
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-17 17:29:37
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 17:11:27
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 17:06:04
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 11:05:04
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 11:03:35
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 11:01:25
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 10:58:27
🎉 Party Popper làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-17 10:54:37