Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Mai Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Mai Phương

Nguyễn Mai Phương
Chào các bạn mình là Mai Phương.Mình học lớp 7(nói là 2k7 cho các bạn dễ hiểu) và mình là cung Ma kết. Các bạn hãy kết bạn với mình nha đặc biệt là army nhé.Cảm ơn các bạn nhiều.Đặc biệt các bài hát iu thích của mình là Idol, Fake love ,DNA,Blood sweet and tears. Bạn nào chưa nghe thì mở nghe thử ,hay trăm phần trăm lun.

Luyện toán

48 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4800

Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 09:46:50
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 09:36:19
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 08:41:06
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 14:45:40
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 20:45:31
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 17:06:33
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 15:02:21
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 20:09:52
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 12:04:54
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 15:19:50
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 15:17:42
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 11:06:38
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 20:16:40
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 20:33:51
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 20:25:36
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 20:25:00
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 09:33:33
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 12:00:47
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 12:30:55
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 11:34:13
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 19:45:21
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 09:41:26
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 16:09:46
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 17:43:31
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 12:07:10
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 18:50:51
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 17:03:22
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 10:33:08
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:10:11
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 11:17:20
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 11:10:06
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:16:03
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:02:06
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:25:57
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 20:52:43
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:03:19
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:36:10
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:32:22
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 19:59:20
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 18:59:13
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 20:44:50
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:47:01
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 19:43:58
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:42:09
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 20:44:51
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 21:14:54
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 21:19:37
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 19:49:23

Luyện văn - Tiếng Việt

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 19:15:54
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 19:51:08
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 19:54:47
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hành trình của bầy ong
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 18:47:05
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 18:51:42
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 18:47:12
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 18:53:47
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 18:55:23
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 20:34:15
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 19:37:58
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2018-04-29 21:07:53
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2018-04-29 21:11:22
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2018-04-29 21:16:42
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:04:24
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 09:47:47
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 16:03:54
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 12:09:28
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:18:09
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:04:39
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 20:45:26
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:34:50
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:00:01
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:28:49
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:14:57
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:19:46
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:32:15
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:39:18
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:41:06
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:45:29
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:48:28
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:52:36
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:56:12
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:59:28
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:03:57

Luyện Tiếng Anh

146 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14600

Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 12:00:56
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 12:04:15
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 12:08:49
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:12:15
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:19:58
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:21:06
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:30:58
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:34:57
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:35:28
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:36:48
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:38:05
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 10:50:54
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 10:53:38
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 10:56:21
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 11:00:16
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 11:03:41
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:07:58
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:11:56
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:20:24
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:25:39
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:49:06
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:40:16
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:43:31
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:48:28
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:53:57
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 22:01:15
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 22:03:30
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 22:05:29
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 22:10:22
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:33:06
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:36:14
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:38:45
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:42:53
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:46:03
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:48:47
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:53:00
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:50:36
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:21:16
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:23:37
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:32:07
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:35:04
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:36:49
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:20:58
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:13:55
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:15:43
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:23:33
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 22:11:12
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 20:59:39
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 21:12:27
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 21:16:31
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 21:18:44
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 21:21:33
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:26:47
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:28:08
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:31:02
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:33:34
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:36:55
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:04:57
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:51:20
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:06:47
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:07:48
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:10:24
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:10:33
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:10:42
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:13:18
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:14:11
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:14:35
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:15:37
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:18:14
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:19:00
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:19:10
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:20:22
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:20:38
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:20:44
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:21:01
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:22:58
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:23:09
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:24:03
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:24:39
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:24:55
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:25:07
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:25:13
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:25:23
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:25:32
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:25:41
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:25:50
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:26:01
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:26:08
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:26:16
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:26:28
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:29:05
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:30:42
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:33:33
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:34:46
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:36:10
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:37:47
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:38:49
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:40:53
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: They're skating
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:43:34
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:06:54
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:08:34
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:09:59
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:24:50
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:24:59
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:25:08
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:26:03
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:26:21
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:27:43
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:04:07
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:06:20
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:06:36
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:07:31
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:07:43
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:08:37
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:09:24
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:09:43
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:10:54
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:11:44
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:13:06
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:13:26
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:14:48
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:15:02
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:15:21
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:15:30
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:15:43
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:16:20
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:17:25
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:10:39
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:11:01
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:14:07
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:32:23
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:36:24
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:36:50
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:39:05
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:39:17
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:41:54
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:44:48
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:06:51
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 20:52:29
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:05:13
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:05:52
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:06:12
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:07:38
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:13:34
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:55:07
Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:59:12

Điểm thi

Nguyễn Mai Phương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:34:08
Nguyễn Mai Phương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-16 09:53:48
Nguyễn Mai Phương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-11 19:26:24
Nguyễn Mai Phương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-11-01 20:36:58