Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Mai Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Mai Phương

Nguyễn Mai Phương
안녕하십니까 ( xin chào mọi người ) tớ là người Hàn lai Việt, là ca sỹ cho Jyp ENT đang được tập luyện, rất vui được làm quen ( 나는 베트남어 하이브리드, JYP 엔터테인먼트의 가수가 실행되고, 매우 행복 사귀어 해요 )

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-02-06 09:25:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-02-06 09:23:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-03 09:52:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-02 15:16:46
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-11-02 15:12:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-25 16:07:43

Luyện toán

1 -Trung bình 5.37 - Tổng điểm 322

Nguyễn Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-02-06 09:07:09