Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Ngọc Mai Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Ngọc Mai Anh

Trần Ngọc Mai Anh
tôi xin tặng các bạn , bài thơ do tôi sáng tác : bài vở nháp : Những vở soạn bài hay toán , luận. Địa dư cách trí...dáng âu lo.Chỉnh tề đầy đủ như ông giáo . Vở nháp lôi thôi giống học trò . Bìa sách lung lay, giấy chẳng lành. mực thì đủ thứ :tím đen xanh. Ko cần giấy thấm , ko cần thước.Bài chép chưa xong đã vẽ hình . ai thấy hay thì tick cho mik nha , à kết bạn lun nha

Luyện toán

39 -Trung bình 9.41 - Tổng điểm 4045

Trần Ngọc Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-03-21 19:38:08
Trần Ngọc Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-03-14 13:58:04
Trần Ngọc Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-03-07 20:36:17
Trần Ngọc Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 16:54:20
Trần Ngọc Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 13:59:40
Trần Ngọc Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 13:46:02
Trần Ngọc Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 16:52:49
Trần Ngọc Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 17:01:38
Trần Ngọc Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 12:34:47
Trần Ngọc Mai Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 16:57:32

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Ngọc Mai Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-24 14:07:59