Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Xuân Mai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Xuân Mai

Nguyễn Xuân Mai
https://grandedesafio.com/vn/quiz/23726264, vào thử link này nhé https://olm.vn/thanhvien/truongcaoquocanh Anh hứa sẽ không bao giờ chạy ra khỏi tym em nha

Luyện toán

17 -Trung bình 9.25 - Tổng điểm 1851

Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 13:05:51
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 13:07:30
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 12:49:40
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 08:48:20
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 13:15:36
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 19:28:55
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 13:13:05
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 17:21:36
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 17:19:30
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 17:17:07

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:23:28
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:19:11
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:13:41
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:37:28
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 21:25:18
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 12:54:52
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:31:04

Điểm thi

Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 18:47:51
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-07-25 18:44:55
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-07-25 18:37:18
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-07-25 17:30:22
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-24 16:29:57
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-24 16:26:42
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-24 16:25:20
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-24 16:23:34
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-24 16:21:58
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-24 11:56:33
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-24 11:52:14
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-24 11:42:58
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-24 11:32:23
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-23 10:06:24