Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Xuân Mai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Xuân Mai

Nguyễn Xuân Mai
https://grandedesafio.com/vn/quiz/23726264, vào thử link này nhé https://olm.vn/thanhvien/truongcaoquocanh Anh hứa sẽ không bao giờ chạy ra khỏi tym em nha

Luyện toán

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-07-07 08:32:19
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2017-07-23 09:40:59
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 19:29:55
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 17:12:23
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-06-25 16:17:07
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 17:17:07
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:00:39
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 17:19:30
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 17:21:36
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 21:36:22
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 19:28:55
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 12:49:40
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 13:07:30
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 13:05:51
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 13:15:36
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 08:48:20
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 13:13:05

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:31:04
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 12:54:52
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 21:25:18
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:37:28
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:13:41
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:19:11
Nguyễn Xuân Mai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:23:28

Điểm thi

Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 18:47:51
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-07-25 18:44:55
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-07-25 18:37:18
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-07-25 17:30:22
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-24 16:29:57
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-24 16:26:42
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-24 16:25:20
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-24 16:23:34
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-24 16:21:58
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-24 11:56:33
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-24 11:52:14
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-24 11:42:58
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-24 11:32:23
Nguyễn Xuân Mai làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-23 10:06:24