Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Phương Ly. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Phương Ly

Nguyễn Phương Ly
hi chào mừng đến nhà mk nhé good bye

Luyện toán

0 -Trung bình 4.93 - Tổng điểm 887

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.50 - Tổng điểm 5

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-16 12:35:40
Nguyễn Phương Ly làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-08 21:28:29
Nguyễn Phương Ly làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-29 11:47:55
Nguyễn Phương Ly làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-20 10:42:40
Nguyễn Phương Ly làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-20 10:40:29