Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lee Yoo Mye. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lee Yoo Mye

Lee Yoo Mye
Nick đổi chủ.ACC.... Couple....?!|fa,tớ ko mún yêu đou|“Tớ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"- do dự mấy ngày trời, cuối cùng quyết định tung đồng xu, trúng mặt phải thì sẽ tỏ tình💏 với cậu.” ___________________“Thế trúng mặt trái thì sao?” “Thì........ lật ngược lại.” 你是我的宝贝。🧡Êi💤, về nhà e ko? e nuôi nhae!!
  • Tên: Lee Yoo Mye
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 7.50 - Tổng điểm 600

Lee Yoo Mye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 18:12:33
Lee Yoo Mye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 18:10:49
Lee Yoo Mye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 18:10:28
Lee Yoo Mye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 18:08:35
Lee Yoo Mye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 18:06:45
Lee Yoo Mye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 18:05:22

Điểm thi