Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Linh Khánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Linh Khánh

Linh Khánh
hi , tớ tên linh .tớ có một đoạn văn dành cho những bạn đi thi đội tuyển văn nà , đi thi nếu ko biết lm thì cứ nói câu này : Mày ơi thương nấy bí cùng . Tuy rằng khác lớp chung chung một đề . mày cho tao coi tí đê , tao mà ko đậu táng mày nhăn răng . đã dạy thì dạy hẳn hoi , dạy mà ko đúng nhớ đi lm răng.

Luyện toán

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:05:58
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:55:16
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 21:28:12
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 13:42:15
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 13:41:20
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:22:31
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 19:50:03
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 20:23:01
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 21:01:55
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:38:16
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 13:49:02
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 20:02:36
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 14:30:44
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 16:19:00
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:18:18
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 19:36:54
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 13:51:41
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:37:47
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:43:14
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 19:46:06
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 19:28:51
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:31:43

Luyện văn - Tiếng Việt

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:06:46
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:12:59
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 18:35:03
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 20:59:03
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:57:50
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 16:36:07
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 20:20:59
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 20:41:13
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 20:53:00
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 21:02:47
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 21:07:37
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 21:15:33
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 21:04:16

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:54:56
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:54:04
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:10:55
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:12:45
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:25:27
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:30:55
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:39:05
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:39:31
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:42:15
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:44:39
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:51:07
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:56:20
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:58:54
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:49:39
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 20:46:43
Linh Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 20:48:06

Điểm thi