Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với liza3b2k8. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

liza3b2k8

liza3b2k8
hi mình tên là khánh linh , mình có 2 tên một tên việt và 1 tên tiếng anh ,mình hok 2 lp , 1 trường, và 1 trung tâm . Bạn nào giống mình thì kb nha ! nhất là những người hok ở trung tâm tiếng anh ! cùng lp thì càng tốt nha ! mình hok 3b lp london và giáo viên là cô loren! lp mình gồm có mary , kia , lina , anna , judy , lisa , mark , ken , ... vào TCN của tớ rồi thì nhớ kb nha ! nếu ai hok trường tiểu hok , hoặc THCS quỳnh sơn thì cũng kb nha . Mình hok lp 6a , nếu ai trong trường THCS biết tớ thì sẽ có lợi thế cao về xếp hạng lp đó nha !

Luyện toán

17 -Trung bình 9.44 - Tổng điểm 1700

liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 14:30:44
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 13:49:02
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 13:42:15
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 13:51:41
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 13:41:20
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:38:16
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:55:16
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:05:58
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 19:46:06
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:37:50

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 9.22 - Tổng điểm 553

liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:57:50
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 20:59:03
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 18:35:03
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:12:59
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:06:46

Luyện Tiếng Anh

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:49:39
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:58:54
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:56:20
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:51:07
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:44:39
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:42:15
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:39:31
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:39:05
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:30:55
liza3b2k8 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:25:27

Điểm thi

liza3b2k8 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-14 21:29:02
liza3b2k8 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-09 21:48:15
liza3b2k8 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:51:50
liza3b2k8 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:47:19
liza3b2k8 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-27 20:59:19
Điểm cao nhất: 9.3, Nộp bài lúc 2019-09-23 19:59:12
liza3b2k8 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-20 20:35:13