Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 《UnKnow? 》. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

《UnKnow? 》

《UnKnow? 》
Tôi bỏ nick nha mấy man .-. Tôi đy lập nick mới đây - https://olm.vn/thanhvien/yiiwibu 21/3/20

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

《UnKnow? 》 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 17:38:34
《UnKnow? 》 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 19:33:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

《UnKnow? 》 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 20:13:31

Điểm thi

《UnKnow? 》 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-27 23:45:00