Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Thế Lương ( Manchester City ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Thế Lương ( Manchester City )

Phan Thế Lương ( Manchester City )
Công cha như súng AK Nghĩa mẹ như súng M73 Một lòng muốn bắn chết cha Bắn luôn tổng thống mới là đại ca

Luyện toán

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 15:14:46
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 13:44:44
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 14:23:31
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 15:11:32
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 14:17:52
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 14:20:38
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 09:24:05
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 06:58:44
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 07:00:51
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 10:08:40
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 10:19:01
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 13:16:31
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 14:17:36
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 15:08:00
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số từ 101 đến 110
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 10:23:21
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 13:52:23
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 10:13:40
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 10:39:28
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:45:28
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 09:50:18
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:15:59
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 14:11:21
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 09:31:58
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 12:42:02
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 14:15:05
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 14:09:03
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 13:04:30
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 14:28:00
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 09:21:26
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 18:44:42
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:42:13
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 15:09:37
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 19:49:59
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 10:52:31

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 09:14:26
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 09:37:12
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 07:10:08
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 08:27:16
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 09:34:44
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 10:47:19
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 06:10:04
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 12:36:29
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 09:28:37
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 14:03:02
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về con người và xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 12:17:17

Luyện Tiếng Anh

158 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 15800

Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 11:00:03
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 11:00:24
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 11:02:04
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 11:02:29
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 11:04:22
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 11:03:20
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 10:29:16
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 10:44:31
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 14:13:57
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:22:31
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:29:52
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 09:53:32
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 09:54:31
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:07:56
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:32:34
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:38:40
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:53:13
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:54:20
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:56:48
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:54:17
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:10:07
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:14:10
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:19:24
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:08:28
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:04:03
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:35:54
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:42:18
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:09:12
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:24:09
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:33:43
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:55:19
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 15:03:15
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 15:16:53
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 15:21:52
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 15:46:13
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 16:05:22
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 16:22:47
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 09:41:59
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 09:47:46
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:00:40
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:04:45
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:05:58
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:23:40
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:40:25
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:04:13
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:42:09
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 10:52:51
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 16:46:17
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 09:25:07
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 09:50:37
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 10:07:09
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 10:35:28
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 10:07:55
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 10:10:51
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 10:18:27
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 10:27:26
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 10:54:16
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:34:00
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:40:26
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:43:47
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:50:37
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:06:21
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:10:49
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:22:24
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:37:52
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:46:43
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 11:11:12
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 14:55:43
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:04:40
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 09:24:32
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 14:19:16
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 16:13:30
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 10:42:35
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 10:30:04
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 10:05:27
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 10:50:48
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:26:56
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:29:52
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:37:01
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:39:16
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:54:06
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 10:37:15
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 10:38:36
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 10:44:29
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 10:49:25
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 11:02:00
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 10:21:44
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 10:27:45
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conditional sentence - type 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 10:37:28
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 10:06:12
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 10:14:54
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 10:26:51
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɔɪ/ - /aʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 10:43:14
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 10:47:11
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 10:49:13
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:12:49
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:12:28
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 09:56:31
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:09:56
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 13:08:11
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 13:32:04
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 13:38:59
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 13:51:14
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 10:11:53
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 11:02:11
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 11:05:00
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 11:14:41
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 11:20:55
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:42:01
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 11:29:27
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 11:33:35
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 11:43:35
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 11:47:00
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 11:49:22
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 11:56:03
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 11:58:28
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 12:19:56
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 10:15:34
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:52:17
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:42:07
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:43:58
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 10:39:30
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 10:43:46
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 10:45:24
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 10:48:50
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 10:55:50
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 10:52:20
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 09:55:07
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 09:56:05
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:07:28
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 09:57:27
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:19:52
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:20:13
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 13:54:42
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 13:58:28
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:05:11
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:21:11
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:23:32
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:26:19
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:31:44
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:33:42
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 14:06:58
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:08:11
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:34:40
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:37:42
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:35:30
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Five
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:38:23
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 10:59:34
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 10:13:20
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 10:14:41
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 10:16:00
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 10:18:55
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 09:37:04
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 09:37:24
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 09:39:30
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:21:11
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:40:50
Phan Thế Lương ( Manchester City ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 10:38:40

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-29 20:03:01
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-16 08:32:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-01 10:54:12
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-30 21:08:50
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:59:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:51:13
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-09-30 10:52:12
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-30 10:48:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-30 10:41:26
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-30 10:37:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-30 10:27:44
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:49:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:45:25
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:40:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:33:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:28:00
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:23:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:21:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:16:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:03:15
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-22 14:30:24
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-22 13:28:35