Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Thế Lương (Napoleon). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Thế Lương (Napoleon)

Phan Thế Lương (Napoleon)
Công cha như súng AK Nghĩa mẹ như súng M73 Một lòng muốn bắn chết cha Bắn luôn tổng thống mới là đại ca

Luyện toán

9 -Trung bình 7.29 - Tổng điểm 1020

Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 18:44:42
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 09:31:58
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 12:42:02
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 09:50:18
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:15:59
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 09:24:05
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:45:28
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 10:39:28
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 10:13:40

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 8.03 - Tổng điểm 963

Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 09:28:37
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 06:10:04
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 10:47:19
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 09:34:44
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 08:27:16
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 07:10:08
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 09:37:12
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 09:14:26

Luyện Tiếng Anh

145 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14500

Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 10:38:40
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 10:40:50
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:21:11
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 09:39:30
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 09:37:24
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 09:37:04
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 10:18:55
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 10:16:00
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 10:14:41
Phan Thế Lương (Napoleon) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 10:13:20

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-29 20:03:01
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-16 08:32:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-01 10:54:12
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-30 21:08:50
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:59:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:51:13
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-09-30 10:52:12
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-30 10:48:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-30 10:41:26
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-30 10:37:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-30 10:27:44
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:49:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:45:25
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:40:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:33:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:28:00
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:23:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:21:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 21:16:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:03:15
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-22 14:30:24
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-22 13:28:35