Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Mai Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Mai Linh

Đỗ Mai Linh
Mik tên Linh, 2k6, vừa ct r, đừng ai chọc tức tui.
  • Tên: Đỗ Mai Linh
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 3SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 3.41 - Tổng điểm 478

Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 12:46:32

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 5.05 - Tổng điểm 1010

Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 12:44:57
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:19:35
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 08:19:04
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 09:47:36
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 19:49:50

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đỗ Mai Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-01 11:05:29
Đỗ Mai Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-11-01 09:27:57
Đỗ Mai Linh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-01 08:23:01
Đỗ Mai Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-01 08:08:49