Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Mai Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Mai Linh

Đỗ Mai Linh
Cả thế giới chỉ có cậu và anh ấy😊❤️
  • Tên: Đỗ Mai Linh
  • Điểm hỏi đáp: 3SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

30 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3000

Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 15:34:25
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 15:04:07
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 12:46:32
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 22:05:30
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 12:45:18
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 12:50:19
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 12:53:20
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 13:00:03
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 10:58:45
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:27:10
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:46:04
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 17:06:19
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 11:31:10
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 21:19:52
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 21:42:25
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 22:10:35
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 13:35:32
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 13:55:19
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 22:18:05
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 22:23:22
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:34:54
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 12:04:12
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 12:37:39
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 13:00:27
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 13:11:29
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 13:21:02
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 16:50:29
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 16:58:52
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 12:38:34
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem giờ đồng hồ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 10:11:13

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 09:47:36
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:19:35
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 08:19:04
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 19:49:50
Đỗ Mai Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 12:44:57

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Đỗ Mai Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-01 11:05:29
Đỗ Mai Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-11-01 09:27:57
Đỗ Mai Linh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-01 08:23:01
Đỗ Mai Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-01 08:08:49