Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ミ★BσY๖NấM๖ℓùи๖тєαм๖кị๖Sĩ๖BóNG๖ĐêM๖Angle๖★彡. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ミ★BσY๖NấM๖ℓùи๖тєαм๖кị๖Sĩ๖BóNG๖ĐêM๖Angle๖★彡

ミ★BσY๖NấM๖ℓùи๖тєαм๖кị๖Sĩ๖BóNG๖ĐêM๖Angle๖★彡
“Yêu một người là yêu con người hiện tại của người đó và chấp nhận cả quá khứ của người đó”. “Mỗi người đều có một quá khứ mà không muốn ai đó nhắc đến”. “Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng làm tổn thương chính mình”. “Tôi muốn nghe lại âm thanh ấy, nhưng cùng một lúc tôi lại không muốn. Tôi muốn gặp lại cô ấy, nhưng cùng một lúc tôi lại không muốn, cậu gọi cảm xúc này là gì?”. “Nếu như xưa đó không gặp được em thì giờ tôi đang làm gì nhỉ?”.

Luyện toán

0 -Trung bình 3.54 - Tổng điểm 177

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.33 - Tổng điểm 173

Luyện Tiếng Anh

42 -Trung bình 7.65 - Tổng điểm 4899

Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:48:53
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 13:41:25
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 10:44:37
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:52:30
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:48:20
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 08:55:00
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 13:23:42
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:02:58
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 21:04:53
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 20:51:19

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-04 20:22:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-03 20:07:49
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-03 20:00:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-02 20:24:45
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-02 20:10:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-02 20:01:57
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-07-03 09:59:48
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-03 09:40:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-23 11:22:58
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-23 11:13:40
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-23 10:59:36