Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Phúc Việt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Phúc Việt

Phạm Phúc Việt
Acc bị hack r nhé nếu chủ acc muốn chuộc lại thì 20k

Luyện toán

17 -Trung bình 6.10 - Tổng điểm 2318

Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 19:10:07
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 18:55:46
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 19:29:07
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 18:55:36
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 19:05:32
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 20:11:41
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 19:52:11
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 20:19:45
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 19:11:41
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 18:31:23

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.45 - Tổng điểm 710

Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:41:52

Luyện Tiếng Anh

43 -Trung bình 8.28 - Tổng điểm 4801

Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 19:27:07
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 19:46:44
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 19:44:03
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 19:43:35
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 20:16:31
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 18:55:48
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 20:39:27
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:33:33
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:25:18
Phạm Phúc Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:28:39

Điểm thi

Phạm Phúc Việt làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-24 19:39:47
Phạm Phúc Việt làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-25 18:51:02
Phạm Phúc Việt làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 18:45:25
Phạm Phúc Việt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-24 15:06:25
Phạm Phúc Việt làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 15:03:55
Phạm Phúc Việt làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 14:59:28
Phạm Phúc Việt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 14:57:29