Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngo hong quang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngo hong quang

ngo hong quang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

27 -Trung bình 9.55 - Tổng điểm 2770

ngo hong quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:33:22
ngo hong quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:09:13
ngo hong quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 19:54:20
ngo hong quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:11:42
ngo hong quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 19:42:18
ngo hong quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 20:13:52
ngo hong quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 19:43:00
ngo hong quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 19:43:04
ngo hong quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 17:48:39
ngo hong quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 18:02:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.50 - Tổng điểm 15

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.20 - Tổng điểm 12

Điểm thi

ngo hong quang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-20 19:55:54
ngo hong quang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-20 19:45:35
ngo hong quang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.3 điểm
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2018-12-24 19:49:18