oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo - Trang của oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo

oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo
No reply. -nữ--not--nam- -Phan-Minh-Thư-

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-31 16:10:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 10:55:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-16 10:53:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-29 10:39:46

Luyện toán

28 -Trung bình 9.13 - Tổng điểm 3014

oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 15:22:37
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-18 19:04:45
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 08:08:51
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 08:12:49
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-21 09:51:47
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 11:22:34
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 11:26:15
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 11:30:08
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 22:33:18
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 15:13:45