Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo

oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo
No reply. -nữ--not--nam- -Phan-Minh-Thư-

Luyện toán

28 -Trung bình 8.64 - Tổng điểm 3023

oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-10-29 14:36:56
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-02-17 18:51:55
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 16:10:57
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-06-02 09:46:35
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 11:05:27
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 09:12:38
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-09-22 07:24:29
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 06:51:22
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 07:50:03
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-13 10:18:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.00 - Tổng điểm 70

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-31 16:10:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 10:55:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-16 10:53:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-29 10:39:46