Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo

oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo
No reply. -nữ--not--nam- -Phan-Minh-Thư-

Luyện toán

28 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2800

oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 15:13:45
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 08:18:41
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 20:11:04
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 06:51:22
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-09-05 08:58:15
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 09:12:38
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 17:02:57
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 11:05:27
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-06-02 09:46:35
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-06-06 19:28:00
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-05-26 08:34:55
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-02-12 15:22:37
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 08:08:51
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 22:33:18
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-02-14 13:54:05
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 07:50:03
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-09-22 07:24:29
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-21 09:51:47
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 11:26:15
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 11:22:34
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 11:30:08
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-18 19:04:45
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 06:32:54
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-13 10:18:36
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 08:12:49
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 16:10:57
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-10-29 14:36:56
oOo ThẰnG nGhIệN faCe BoOk oOo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-02-17 18:51:55

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-31 16:10:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-16 10:55:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-16 10:53:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-29 10:39:46