Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với PHD. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

PHD
Việt Nam tôi!

Luyện toán

1 -Trung bình 3.49 - Tổng điểm 279

PHD đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 09:42:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.40 - Tổng điểm 34

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

PHD làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-25 21:21:52