Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thảo Nguyên Xanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thảo Nguyên Xanh

Thảo Nguyên Xanh
thích, không ba mẹ, không bạn bè, không quy tắc,không gì có thể ngăn cản được tôi.

Luyện toán

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-01-01 17:29:55
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 20:44:36
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-02-22 20:27:31
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-01-09 20:48:17
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 15:25:56
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2016-01-01 17:11:00
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2016-05-25 10:31:44
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-11-18 22:18:48
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-11-17 22:19:22
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 20:46:46
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2016-05-25 10:42:31
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 15:48:44
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2015-11-18 22:29:57
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 16:47:51
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 20:40:51
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-05-25 10:19:54
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 16:06:08
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-11-17 21:14:34
Thảo Nguyên Xanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 20:23:24

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Thảo Nguyên Xanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-15 15:38:01
Thảo Nguyên Xanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-15 16:13:52
Thảo Nguyên Xanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-15 16:01:45