Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với _ Pé Nguyên's _. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

_ Pé Nguyên's _

_ Pé Nguyên's _
Cuối cùng thì tôi vẫn k là gì trong mắt a

Luyện toán

0 -Trung bình 5.43 - Tổng điểm 163

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.73 - Tổng điểm 22

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

_ Pé Nguyên's _ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-16 21:17:41
_ Pé Nguyên's _ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 21:40:02