Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๒ạςђ ภђเêภ♕. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๒ạςђ ภђเêภ♕

๒ạςђ ภђเêภ♕
Yenlang....

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 15:12:30
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 12:44:42
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 12:50:00
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện và kí
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 12:54:17
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lao xao
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 12:58:43
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:14:58
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 11:13:04
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 11:42:30
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:10:05
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:25:49
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 15:18:35
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 13:16:34
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2020-10-11 15:44:16
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-10-11 15:54:14
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-10-11 15:58:40
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2020-10-11 16:07:09
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2020-10-11 16:15:03
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-10-11 16:32:16
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2020-10-11 16:42:55
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-10-13 14:45:58
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2020-10-15 19:21:46
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2020-10-15 19:34:00
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-11-13 15:21:16
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-12-23 20:58:46

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 12:25:30
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:40:00
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:41:30
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:42:57
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:47:05
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:50:28
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 11:21:05
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 11:48:00
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:12:52
๒ạςђ ภђเêภ♕ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:28:39

Điểm thi