Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với  . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

 
❄ Link Web tặng thẻ cào 50k free trong ngày hôm nay : http://123link.vip/MlazJtj ! Nhanh tay không hết !! ❄

Luyện toán

44 -Trung bình 8.53 - Tổng điểm 4692

  đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 21:47:53
  đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 21:16:16
  đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 21:11:53
  đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 19:39:22
  đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 20:45:16
  đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 21:30:14
  đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-01-19 20:49:17
  đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 20:29:51
  đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-31 16:07:06
  đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-06-03 18:50:02

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.60 - Tổng điểm 330

  đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2018-01-22 21:46:06

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 4.10 - Tổng điểm 123

  đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 21:25:00

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:57:06
  làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:54:10
  làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:34:00
  làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-28 20:11:18
  làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-17 21:40:20
  làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-15 20:40:22
  làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-23 09:18:21
  làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-05-22 21:29:45
  làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-05-22 21:25:30