Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Quang Sang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Quang Sang

Bùi Quang Sang
Tài Khoản Đã Bị Khóa ! Nguồn : Admin.

Luyện toán

44 -Trung bình 8.65 - Tổng điểm 4672

Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 21:47:53
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 21:16:16
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 21:11:53
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 19:39:22
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 20:45:16
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 21:30:14
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-01-19 20:49:17
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 20:29:51
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-31 16:07:06
Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-06-03 18:50:02

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.60 - Tổng điểm 330

Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2018-01-22 21:46:06

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Bùi Quang Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 21:25:00

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:57:06
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:54:10
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:34:00
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-28 20:11:18
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-17 21:40:20
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-15 20:40:22
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-23 09:18:21
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-05-22 21:29:45
Bùi Quang Sang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-05-22 21:25:30