Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thùy Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh
Hi there! I am Linh.

Luyện toán

89 -Trung bình 9.78 - Tổng điểm 8900

Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 15:34:32
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 15:30:31
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 10:02:02
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-07-06 08:08:29
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 22:11:49
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-11-28 16:37:38
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 14:46:13
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 20:58:40
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 16:50:02
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 08:48:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.50 - Tổng điểm 75

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 22:08:21
Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-06 12:29:18