Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thùy Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh
Mày tưởng mày là gì :vv - Bà hoàng của xã hội :) - Hay Ông nội của tao :"> ❣....ღ

Điểm thi

Nguyễn Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-10 22:08:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-06 12:29:18

Luyện toán

89 -Trung bình 9.78 - Tổng điểm 8900

Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-25 10:59:23
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-04-30 08:02:02
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-05-05 11:02:24
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 10:41:46
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 10:21:39
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-06-02 16:40:14
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-08-31 13:51:03
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-07 16:56:47
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-09-20 11:36:26
Nguyễn Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 18:09:47