Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Long Lạnh Lùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Long Lạnh Lùng

Long Lạnh Lùng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

6 -Trung bình 7.50 - Tổng điểm 600

Long Lạnh Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-08-06 09:53:06
Long Lạnh Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 09:19:59
Long Lạnh Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X - qui tắc chuyến vế đổi dấu
Lần cuối làm bài: 2017-04-27 15:07:12
Long Lạnh Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-03-27 15:13:35
Long Lạnh Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2017-03-03 19:08:16
Long Lạnh Lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-02-14 20:20:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Long Lạnh Lùng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-27 15:15:27
Long Lạnh Lùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-27 15:23:16
Long Lạnh Lùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-09 20:43:09
Long Lạnh Lùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-09 20:40:09
Long Lạnh Lùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-15 16:57:37