Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Bá Long. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Bá Long

Đỗ Bá Long
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

48 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 4800

Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-07-08 09:46:38
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-07-08 09:51:27
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2014-07-10 09:01:07
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2014-07-09 08:47:47
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2014-07-10 09:20:47
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-07-10 10:13:17
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-07-11 15:32:02
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2014-07-11 15:39:14
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-07-11 15:43:45
Đỗ Bá Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-07-14 08:32:02