Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức
đừng nhìn vào hình hài của tôi mà hãy nhìn vào bản chất của tôi. Hoa hồng đẹp nhưng nó vẫn có gai đó!!

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 16:26:57
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 16:06:55
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 16:13:04
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 16:30:48
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 19:47:31

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hạt gạo làng ta
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 17:20:16
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 10:51:29
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
Lần cuối làm bài: 2017-12-12 10:56:04
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2017-12-14 15:21:37
Nguyễn Minh Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 16:51:52
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 16:35:07

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi