Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với bloom. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

bloom

bloom
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 7.23 - Tổng điểm 723

bloom đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:27:11
bloom đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:54:41
bloom đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-06-15 16:43:34

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi