Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ya suo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ya suo

ya suo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

ya suo làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-01 22:39:34
ya suo làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-01 22:34:18
ya suo làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-01 22:31:51
ya suo làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-01 22:28:46

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm