Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Nguyễn Huyền Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Nguyễn Huyền Chi

Lê Nguyễn Huyền Chi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 4.37 - Tổng điểm 131

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.35 - Tổng điểm 107

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.23 - Tổng điểm 157

Lê Nguyễn Huyền Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 18:31:49

Điểm thi