Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰

ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰
Xin chào mọi người! Mình tên Linh....Nickname của mình là Linh Yukiko (còn nickname do cô bạn thân mình đặt là Yuki.. Gọi bằng tên nào cũng đc). Mình 12 tuổi .....2k7.~^-^~
  • Tên: ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰
  • Đang học tại: Trường THCS Thới Hoà
  • Địa chỉ: Huyện Bến Cát - Bình Dương
  • Điểm hỏi đáp: 5SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:19:49

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.57 - Tổng điểm 137

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 8.35 - Tổng điểm 501

Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:21:58
ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:22:06
ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 09:36:20
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:15:09

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-28 09:26:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-28 09:21:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-28 09:20:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 09:35:34