Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰

ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰
Trúc Linh, 2k7
  • Tên: ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰
  • Đang học tại: Trường THCS Thới Hoà
  • Địa chỉ: Huyện Bến Cát - Bình Dương
  • Điểm hỏi đáp: 25SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:19:49

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Lần cuối làm bài: 2019-10-02 10:15:09
ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 09:36:20
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 19:20:53
ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 19:22:52
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 19:21:30
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 19:18:18
ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:10:58
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:53:12
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 19:43:55
ミ★L͓̽I͓̽N͓̽H͓̽☆Y͓̽U͓̽K͓̽I͓̽K͓̽O͓̽︵✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:22:06
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:21:58

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-28 09:26:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-28 09:21:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-28 09:20:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 09:35:34