Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Phương Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Phương Linh

Trần Phương Linh
nếu sự tồn tại của 1 người khiến cho ngay cả những người thân nhất cx k mong muốn thì việc người đó tồn tại hay k đã không còn quan trọng nữa rồi

Luyện toán

5 -Trung bình 7.71 - Tổng điểm 925

Trần Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng (trừ)
Lần cuối làm bài: 2016-12-22 20:50:10
Trần Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-12-22 15:53:20
Trần Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-12-08 20:16:27
Trần Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 15:03:07
Trần Phương Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 16:45:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 18:13:00
Trần Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 17:39:41
Trần Phương Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-18 06:36:30