Trần Phương Linh

Giới thiệu về bản thân

nếu sự tồn tại của 1 người khiến cho ngay cả những người thân nhất cx k mong muốn thì việc người đó tồn tại hay k đã không còn quan trọng nữa rồi