Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ

ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ
\\\\\\\\\\\"Việc cậu có phải là con người hay thiên sứ hay không không quan trọng. Chúng ta đều là những sinh linh và chúng ta phải làm những điều đúng đắn. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Không có gì phải lo cả.\\\\\\\\\\\" BFF mị nè: olm.vn/thanhvien/minamotohelen(thách động một ngón tay vào bảo bối của mị) olm.vn/thanhvien/khanhlinhcute2222_em gái nui olm.vn/thanhvien/anhhatd20104a_em gái nui olm.vn/thanhvien/anh7111b_Em gái nui olm.vn/thanhvien/chibiverycute_em gái nui olm.vn/thanhvien/anhduong8athcslt_cj gái nui olm.vn/thanhvien/daugauhocduon_cj gái nui olm.vn/thanhvien/hellobinh_cj gái nui olm.vn/thanhvien/gyiyaynygy_anh trai nui

Luyện toán

16 -Trung bình 5.54 - Tổng điểm 2993

Lần cuối làm bài: 2019-12-07 19:29:46
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 08:42:45
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 12:30:44
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 13:26:44
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 12:15:52
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 12:28:06
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 12:55:18
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 13:14:42
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 13:09:44
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 13:03:02

Luyện văn - Tiếng Việt

39 -Trung bình 7.79 - Tổng điểm 4519

Lần cuối làm bài: 2019-09-26 11:39:09
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 12:58:11
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 13:41:13
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 19:01:52
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 13:17:58
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 13:12:33
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:56:11
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 21:21:56
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:19:43
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 16:15:49

Luyện Tiếng Anh

32 -Trung bình 8.08 - Tổng điểm 4038

ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 12:21:20
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:52:55
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:53:37
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 12:24:56
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 12:05:51
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 11:45:59
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 11:36:34
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 19:14:42
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 21:01:07
ღ๖ۣۜLĭηɦ ๖ۣۜYυƙĭƙσ ²ƙ⁸ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 13:39:56

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-27 20:16:32
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-27 20:11:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-26 12:29:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-18 13:07:14
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-11 18:56:13
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-09 21:18:32
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-06 08:49:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 08:25:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-26 12:44:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-14 20:50:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-14 20:48:23