Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Khánh Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Khánh Linh

Phạm Khánh Linh
Ai là fan của conan thì kết bạn ngay nhé!Rất vui đc làm bạn với mọi người Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !^0^

Luyện toán

5 -Trung bình 5.96 - Tổng điểm 834

Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 20:59:23
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 20:27:41
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 11:48:46
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:00:23
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:23:10

Luyện văn - Tiếng Việt

14 -Trung bình 9.18 - Tổng điểm 1561

Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:50:45
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 16:34:54
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 18:33:21
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 15:27:08
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 21:43:12
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 22:03:56
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 16:23:28
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 14:06:12
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 17:42:14
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 18:31:48

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 9.22 - Tổng điểm 922

Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:06:18
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:08:58
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:19:32
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:11:00
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 14:56:34
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 14:52:16
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 14:48:43
Phạm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 14:45:58

Điểm thi

Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-10 20:54:37
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 10:27:06
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 10:26:03
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-15 10:24:57
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2019-04-15 10:22:12
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-11 14:31:45
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-11 14:29:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-11 14:28:23
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-04 21:00:05
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-03 16:44:53
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-02 20:32:30
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-20 21:58:58
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-15 15:20:34
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-15 15:08:51
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-15 08:59:45
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-15 08:56:53
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-15 08:52:34
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-15 08:45:33
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-15 08:19:43
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-15 08:15:26
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-03-11 21:16:19
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-11 21:08:48
Phạm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-23 18:06:31