Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Hồng Lĩnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Hồng Lĩnh

Lê Hồng Lĩnh
hello Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

72 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7200

Lần cuối làm bài: 2019-02-13 08:02:38
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về tính diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 10:30:10
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 16:14:32
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 16:03:42
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 16:21:27
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 16:29:11
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 19:42:59
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:24:19
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán về tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 20:18:37
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 09:56:03
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 20:34:45
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 08:51:56
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 16:44:39
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán bằng vẽ sơ đồ - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 15:00:40
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 11:04:34
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 09:55:07
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 16:01:45
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 08:25:12
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về tổ hợp
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 10:54:43
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán hai ràng buộc
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 14:40:36
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 21:54:47
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 10:50:29
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:59:08
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 08:49:30
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về diện tích, thể tích một số hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 16:38:04
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chia hết, chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:38:49
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 16:48:12
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một số dạng bài toán đã học
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:21:04
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 15:53:31
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm ba số biết tổng - hiệu - tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 15:29:31
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 08:59:50
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 08:29:09
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 15:09:00
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 15:19:25
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:48:01
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:19:08
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 16:40:28
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:39:02
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:47:44
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:56:22
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số đo thời gian với một số
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:03:51
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số đo thời gian cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:10:17
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:20:27
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 09:03:07
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 09:06:36
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 09:16:08
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 09:29:01
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 10:06:02
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 10:13:33
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 14:37:47
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 14:53:50
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 15:11:15
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 15:27:07
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo thể tích
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:06:30
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:20:15
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:36:46
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:49:36
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:05:00
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:54:51
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:32:15
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 09:02:06
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 10:45:42
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 14:31:52
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 16:16:40
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 16:29:47
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 15:48:55
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 16:12:59
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 08:37:47
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 07:59:14
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 08:06:06
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 08:10:35
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 08:49:57

Luyện văn - Tiếng Việt

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:47:19
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 15:49:55
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 15:53:49
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 08:19:15
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 08:22:54
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 08:29:12
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 08:37:48
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:02:07
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:09:44
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:13:21
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:17:23
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:26:36
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:06:01
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:10:00
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:14:58
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lương Ngọc Quyến. Cấu tạo của phần vần
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:21:40
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tổ quốc
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:29:11
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:36:24
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:54:27

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 07:59:05
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:06:13
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 07:59:27
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:17:14
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:21:25
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 09:10:15

Điểm thi

Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-21 09:28:13
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-21 09:06:56
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-17 21:10:43
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-17 20:53:49
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-17 20:47:57
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-17 20:29:54
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-17 20:25:33
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-13 08:10:11
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-12 10:29:12
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-12 10:21:05