Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Hồng Lĩnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Hồng Lĩnh

Lê Hồng Lĩnh
hello Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

72 -Trung bình 9.33 - Tổng điểm 7557

Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 08:49:57
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 08:10:35
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 08:06:06
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 07:59:14
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 08:37:47
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 16:12:59
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 15:48:55
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 16:29:47
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 16:16:40
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 14:31:52

Luyện văn - Tiếng Việt

19 -Trung bình 8.85 - Tổng điểm 2125

Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:47:19
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 15:49:55
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:54:27
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 15:53:49
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:17:23
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:09:44
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:02:07
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 08:22:54
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:36:24
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tổ quốc
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:29:11

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 07:59:27
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 07:59:05
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:21:25
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 09:10:15
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:17:14
Lê Hồng Lĩnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:06:13

Điểm thi

Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-21 09:28:13
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-21 09:06:56
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-17 21:10:43
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-17 20:53:49
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-17 20:47:57
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-17 20:29:54
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-17 20:25:33
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-13 08:10:11
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-12 10:29:12
Lê Hồng Lĩnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-12 10:21:05