Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Linh Còi Lắm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Linh Còi Lắm

Linh Còi Lắm
hi!welcome to the house yourselves . Me tick the problem yourselves you postsed offline . Good bye

Luyện toán

2 -Trung bình 5.84 - Tổng điểm 526

Linh Còi Lắm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-04-18 17:28:08
Linh Còi Lắm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 17:26:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Linh Còi Lắm làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-22 17:59:08
Linh Còi Lắm làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-22 17:54:45