Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Hoàng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Hoàng

Luyện toán

105 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10500

Nguyễn Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 14:43:22
Nguyễn Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 14:42:34
Nguyễn Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 14:42:18
Nguyễn Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 14:41:40
Nguyễn Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 14:41:14
Nguyễn Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 14:40:55
Nguyễn Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 14:40:29
Nguyễn Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 14:40:16
Nguyễn Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 20:48:27
Nguyễn Minh Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 20:52:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-29 19:58:25
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-28 20:56:25
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-11-12 20:05:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-12 20:00:15
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-05 19:54:12
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-05 19:47:34
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-05 19:44:13
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-11-05 19:40:12
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-26 11:05:11
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-25 07:39:50
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-05-25 07:34:42
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-25 07:32:00
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-23 07:44:00
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-23 07:41:59
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-22 20:18:42
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-22 20:16:47
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-22 20:10:48
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-22 20:08:28
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-22 20:06:25
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-20 07:26:48
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-30 20:43:01
Nguyễn Minh Hoàng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-30 20:41:16