Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Linh Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Linh Giang

Nguyễn Thị Linh Giang
để có được thành công tôi sẽ luôn có gắng hết mình.Trái tim đầy nhiệt huyết và đam mê của tôi sẽ cùng hòa trộn với những gì tôi có để vươn tới đỉnh vinh quang nơi mà tôi muốn tới.tôi sẽ sánh bước cùng bạn sớm thôi,người bạn yêu quý của tôi.và khi đó tôi sẽ vươn lên như một cái cây nhỏ và trở thành 1 cái cây lớn và khi đó tôi sẽ chiến thắng bạn, người bạn của tôi ơi...

Luyện toán

6 -Trung bình 6.85 - Tổng điểm 754

Nguyễn Thị Linh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 13:06:04
Nguyễn Thị Linh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-04-04 20:29:17
Nguyễn Thị Linh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 19:19:13
Nguyễn Thị Linh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 16:10:52
Nguyễn Thị Linh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 11:22:14
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 20:03:51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.85 - Tổng điểm 57

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thị Linh Giang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-04-04 20:35:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-01 19:35:13
Nguyễn Thị Linh Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-01 19:32:53
Nguyễn Thị Linh Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-01 19:30:53
Nguyễn Thị Linh Giang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-28 18:26:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 13:35:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-11 17:41:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-11 17:29:10
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-10 19:50:42
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-10 19:02:39
Nguyễn Thị Linh Giang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 16:36:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 16:31:21
Nguyễn Thị Linh Giang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-09 20:58:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-09 20:56:29