Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ❊ Linh ♁ Cute ღ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

❊ Linh ♁ Cute ღ

❊ Linh ♁ Cute ღ
.-.

Luyện toán

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-27 20:46:13
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 10:55:59
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 15:24:29
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2018-05-17 23:12:53
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 22:02:34
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 21:59:50
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-01-15 20:04:26
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-01-26 20:08:49
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-03-06 20:33:56
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-02-13 11:05:11
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-02-18 15:40:41
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 17:23:06
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-01-02 20:53:17
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-04-08 20:25:43
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 20:53:42
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 16:31:31
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 21:45:49
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 15:44:00
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 22:04:32
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 20:30:48
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 21:43:04
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 21:17:24
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 12:58:28
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 18:09:42
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2017-12-25 21:05:54
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 20:14:08
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 09:37:05
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 20:32:06
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-05-17 23:15:04
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 22:04:11
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 20:42:33
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 13:10:18
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 21:55:47
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 21:59:44

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 20:39:16
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 09:40:52
❊ Linh ♁ Cute ღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2017-12-09 20:40:15

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-08 21:52:30
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-08 21:49:36
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-12 16:02:48
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-30 20:25:41
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-22 21:15:40
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-19 21:31:45
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-18 21:22:10
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-16 20:49:21
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-16 20:32:46
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-14 21:37:56
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-14 21:29:26
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-14 21:12:31
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-13 21:05:35
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-13 20:50:40
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-13 20:21:15
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-11 21:53:37
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-11 21:18:58
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-10 21:26:14
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-10 20:56:45
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-10 15:59:42
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-10 09:48:35
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-08 12:51:38
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-08 12:49:27
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 22:07:59
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 21:34:51
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-07 21:30:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-06 20:45:12
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-06 20:33:39
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-06 20:23:19
❊ Linh ♁ Cute ღ làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-05 21:01:55