Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với linhchimitna2007. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

linhchimitna2007

linhchimitna2007
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 8.52 - Tổng điểm 1790

Lần cuối làm bài: 2018-05-23 20:31:20
linhchimitna2007 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 20:36:40
linhchimitna2007 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 20:00:50

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

linhchimitna2007 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-16 22:01:40
linhchimitna2007 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-15 22:06:34
linhchimitna2007 làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-12-21 22:56:59