Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Linh Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Linh Chi

Nguyễn Linh Chi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Linh Chi
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 2853SP, 2GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 35SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.80 - Tổng điểm 8

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Linh Chi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-28 09:57:46