Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn Mai Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn Mai Trang

nguyễn Mai Trang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: nguyễn Mai Trang
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 3SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

4 -Trung bình 4.58 - Tổng điểm 549

nguyễn Mai Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:19:54
nguyễn Mai Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 12:06:26
nguyễn Mai Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 17:18:34
nguyễn Mai Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 10:09:25

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyễn Mai Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-29 18:50:47
nguyễn Mai Trang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-24 13:59:24
nguyễn Mai Trang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-23 15:17:44
nguyễn Mai Trang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-26 19:26:44
nguyễn Mai Trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-13 19:16:01
nguyễn Mai Trang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-11 12:58:59