Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Linh Kẹo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Linh Kẹo

Linh Kẹo
HỌ VÀ TÊN : DƯƠNG THỊ KHÁNH LINH LỚP : 7A

Luyện toán

1 -Trung bình 6.80 - Tổng điểm 136

Linh Kẹo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 12:21:10

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Linh Kẹo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-02 09:30:07