Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thảo Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thảo Linh

Nguyễn Thảo Linh
chào các bạn.mình là linh, đang học lớp 6, mình rất thích xem ti vi và đọc truyện tranh mình muốn có thật nhiều bạn hãy kết bạn với mình nhé

Luyện toán

14 -Trung bình 9.35 - Tổng điểm 1496

Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 16:07:45
Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 23:04:24
Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 22:56:52
Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 22:57:27
Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:19:01
Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-17 11:33:04
Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-04-17 11:35:19
Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 22:37:48
Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 15:11:10
Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 09:07:20

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 23:01:22
Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 22:17:36

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 6.67 - Tổng điểm 600

Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 22:11:21
Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 22:45:32
Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 22:05:26
Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 22:43:20
Nguyễn Thảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 16:06:32

Điểm thi

Nguyễn Thảo Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-25 06:05:29
Nguyễn Thảo Linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-24 21:33:43
Nguyễn Thảo Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-24 21:29:54
Nguyễn Thảo Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-10 22:54:45
Nguyễn Thảo Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 11:30:14