Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngân

Ngân
Ê chào, nếu tụi mày kết bạn với tao thì coi chừng tao đấm cho vỡ mồm giờ, hiếu chưa. Không nói nhiều mà nhắc lại là đừng nên kết bạn với tao nhé các đồ ngu+ các con đỉ. Nếu tụi mày thấy cái hình tao để đây xấu thì ok, còn đẹp thì tao vào nick tụi mày tao chửi tù trên xuống dưới luôn giờ. Hiểu hết chưa các đồ ngu ãnd các con đỉ. Hết nhắc lại là ko nên kết bạn với tao. Tao bị khùng+điên+ là con đỉ hãy làm bạn gái, bạn trai hay nói tóm gọn là người yêu tao nha, chú ko bị ăn đòn giờ...

Luyện toán

2 -Trung bình 6.58 - Tổng điểm 526

Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 21:43:03
Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 08:34:40

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 8.25 - Tổng điểm 495

Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 06:45:57
Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 10:38:33
Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 10:07:11
Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 10:05:33

Luyện Tiếng Anh

47 -Trung bình 9.95 - Tổng điểm 4876

Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 10:14:31
Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 06:57:47
Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 10:14:50
Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 06:58:57
Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 06:58:39
Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 06:58:13
Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 06:52:12
Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 06:50:00
Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 06:48:48
Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 07:14:46

Điểm thi

Ngân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-26 10:37:45
Ngân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-24 07:03:31
Ngân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-24 06:28:47