Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lung Thị Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lung Thị Linh

Lung Thị Linh
https://www.academia.edu/25179363/Bai_tap_ve_tam_giac_dong_dang_Toan_8?email_work_card=view-paper

Luyện toán

77 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7700

Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-05-22 21:06:50
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 11:51:11
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 21:38:05
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 16:25:52
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-16 23:00:07
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-16 23:12:35
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 10:58:39
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 11:00:02
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 11:13:28
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 11:06:29
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 22:17:55
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-05-16 23:06:41
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-05-16 23:16:04
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 11:13:55
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 22:23:13
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 22:41:49
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 11:41:58
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 12:27:02
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 12:47:07
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 12:07:29
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 11:17:30
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 11:22:18
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 12:02:52
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 12:10:33
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 12:14:21
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 12:23:12
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 22:48:40
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 10:57:03
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 12:30:32
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 12:35:11
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-04-26 12:52:23
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 12:56:44
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 11:45:26
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 22:06:13
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 10:35:30
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-05-25 13:17:08
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 21:32:40
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 10:51:47
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 12:15:11
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 21:25:08
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 10:55:08
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-06-22 16:43:45
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 10:30:04
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 10:39:13
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 10:42:27
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 10:45:15
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 12:32:25
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 12:36:27
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 12:41:04
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 22:28:45
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 22:26:00
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 22:32:56
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 22:37:50
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 12:42:20
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 12:48:03
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm cách đoạn
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 11:55:08
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 22:56:36
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-26 12:45:29
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 12:21:20
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 12:58:52
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 12:24:02
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 12:44:16
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 12:47:20
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 13:10:02
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 13:17:35
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 13:33:53
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 12:53:17
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 12:27:53
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 13:07:35
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 13:03:33
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 10:47:44
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng phép tính ngược
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 21:48:02
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 22:11:13
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 21:53:47
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 21:11:38
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 22:04:09
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 11:10:10

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 14:52:48

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 14:44:58
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 14:48:33
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 14:52:07
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 14:55:29
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 13:26:58
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 13:49:12
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:08:51
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 13:43:22
Lung Thị Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A project on pollution
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:33:20

Điểm thi

Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-12-31 13:26:45
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-28 13:20:37
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-13 21:57:59
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 15:27:06
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 15:24:34
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 15:22:41
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 15:08:59
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 15:07:43
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 22:10:11
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 22:07:31
Lung Thị Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-25 21:38:03