Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với The darksied. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

The darksied

The darksied
MIZ

Điểm thi

The darksied làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-03-22 20:12:48
The darksied làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-22 20:07:37
The darksied làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-10 13:11:18
The darksied làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-10 13:09:10
The darksied làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-08-14 20:38:51
The darksied làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-08-11 10:23:12

Luyện toán

0 -Trung bình 5.80 - Tổng điểm 174