Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Xuân Hải Hà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Xuân Hải Hà

Đào Xuân Hải Hà
Hello mọi người>Tui tên là hà, Mục tiêu là nhất bảng hỏi đáp

Luyện toán

10 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 1120

Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:49:56
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:23:01
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số đo thời gian cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 15:11:26
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 19:40:56
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 17:34:45
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 08:44:56
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 19:25:05
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 19:17:53
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 19:06:20
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 18:58:38

Luyện văn - Tiếng Việt

121 -Trung bình 9.69 - Tổng điểm 12205

Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 19:10:53
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 15:34:03
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 15:22:47
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 10:12:53
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 09:45:51
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về dấu câu
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 09:40:12
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động Phong Nha
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 09:19:18
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 19:39:33
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 08:50:16
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 08:31:50

Luyện Tiếng Anh

93 -Trung bình 9.79 - Tổng điểm 9300

Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 08:01:35
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 08:01:02
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 20:07:53
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 09:18:49
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 09:11:09
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 18:24:02
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:55:08
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:50:28
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:13:16
Đào Xuân Hải Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 07:46:47

Điểm thi

Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-23 19:56:37
Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-25 17:29:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-24 20:17:37
Đào Xuân Hải Hà làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:47:07