Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với OoO Kún Chảnh OoO. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

OoO Kún Chảnh OoO

OoO Kún Chảnh OoO
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình! 1. “Tôi có thể nói về bản thân mình qua 3 từ…” Hãy mô tả bản thân mình một cách ngắn gọn, súc tích và sáng tạo. Đảm bảo bạn sẽ thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng ngay lập tức. 2. “Câu châm ngôn sống của tôi là…” Câu này chứng tỏ bạn sống có lý tưởng, coi trọng sự phát triển bản thân và nó là một phần tất yếu trong kế hoạch cả cuộc đời bạn. Đồng thời thể hiện khả năng tự thúc đẩy bản thân của bạn. 3. “Triết lý của tôi là…” Câu này thể hiện bạn luôn hướng về p

Luyện toán

21 -Trung bình 9.09 - Tổng điểm 2182

OoO Kún Chảnh OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-08-15 06:55:55
OoO Kún Chảnh OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 08:17:42
OoO Kún Chảnh OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng cách tính ngược
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 08:12:17
OoO Kún Chảnh OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 08:04:13
OoO Kún Chảnh OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2015-12-26 14:53:48
OoO Kún Chảnh OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 07:54:13
OoO Kún Chảnh OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 07:51:11
OoO Kún Chảnh OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 07:45:47
OoO Kún Chảnh OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 07:38:31
OoO Kún Chảnh OoO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 07:33:37

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi