Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

178 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 17800

Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân và chia
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:38:04
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 09:01:56
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 20:58:56
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 20:10:16
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-03-22 19:09:13
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-05-02 21:15:01
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 21:37:15
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính số tiền
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 21:24:39
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải bằng rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 17:43:03
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2018-05-31 20:39:53
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số La Mã
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 18:30:03
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 18:17:10
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 21:49:22
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 22:00:18
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm độ dài đoạn thẳng - giải bằng qui về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:26:28
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị của các chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 21:32:49
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 20:54:50
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 20:53:39
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-05-05 20:50:13
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số đo góc với thước đo độ
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 15:50:49
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 19:06:47
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 07:03:40
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 09:32:16
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 08:51:54
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 21:52:18
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 21:53:13
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 17:08:01
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 16:09:40
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 20:50:35
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 22:15:07
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 20:31:02
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 22:07:23
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:48:10
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 10:15:47
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 10:30:08
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 20:55:04
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 21:13:51
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 19:48:17
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 20:26:39
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:44:42
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 20:23:59
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 20:45:45
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 20:20:16
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 21:20:30
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 20:36:02
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 22:06:35
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 07:24:52
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 20:05:06
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 22:52:39
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 21:51:23
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 09:56:55
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 10:45:54
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 22:25:28
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 11:05:34
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 15:25:11
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 22:39:31
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 22:00:06
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:14:00
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 20:15:45
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 20:17:28
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 22:39:03
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 06:29:17
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa ba chữ
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 21:15:51
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất kết hợp của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 21:01:35
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 21:12:44
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 21:27:42
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 21:23:46
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 20:23:54
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 21:04:25
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 14:48:03
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 16:35:16
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:15:44
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:43:03
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất kết hợp của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:44:07
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 21:05:18
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề -xi-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 20:58:01
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét vuông
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 14:35:54
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một tổng
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 22:00:38
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một hiệu
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 21:44:40
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 21:41:18
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 19:57:19
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:01:02
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:52:17
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 21:50:43
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 22:31:03
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:08:52
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:19:48
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 22:43:18
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 21:50:53
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 21:21:33
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 10:08:18
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 20:31:04
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tổng cho một số
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 20:07:20
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:49:56
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số cho một tích
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 19:32:01
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tích cho một số
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 21:23:40
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 21:41:26
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 22:42:29
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số (tt)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 21:35:56
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 14:50:30
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 09:41:00
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 21:50:14
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 22:34:44
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 19:58:42
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về tính diện tích
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 14:21:32
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 14:20:06
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 08:08:37
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 08:38:30
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 15:17:44
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 21:01:06
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 23:15:31
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 23:20:34
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 23:32:37
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 17:34:30
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 21:19:32
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 21:39:53
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 21:27:51
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 20:51:17
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 19:44:48
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:04:05
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 19:39:05
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 19:58:23
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:29:09
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 14:12:56
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 15:15:50
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 15:34:35
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 10:37:06
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 21:55:50
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 22:38:12
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 20:50:24
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:06:32
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 17:17:24
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 08:38:15
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 21:15:30
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số của một số
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:54:48
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:26:08
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:58:46
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:07:40
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 18:42:18
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 21:07:20
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 21:27:55
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 20:29:53
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:37:55
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 10:21:31
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 23:21:15
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 10:22:47
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 22:08:05
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 21:25:25
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:45:09
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:50:25
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:03:58
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:19:23
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:40:03
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 20:14:47
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:43:30
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 21:57:00
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 22:15:10
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 22:23:55
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 21:42:26
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 22:29:39
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 20:28:30
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số đo thời gian với một số
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 20:21:05
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số đo thời gian cho một số
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 22:25:20
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 20:28:16
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2020-06-22 22:08:20
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 22:32:17
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 23:32:37
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 23:17:17
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 23:39:35
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 19:55:06
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 20:13:18
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 15:54:31
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 11:19:17
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 22:35:07
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo thể tích
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 15:14:34
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 21:05:10
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn. Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 15:33:09
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 21:19:33

Luyện văn - Tiếng Việt

297 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 29700

Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 14:21:58
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 20:44:58
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 21:39:29
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:41:44
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 21:46:11
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 21:41:08
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 21:46:07
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 20:37:08
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mười năm cõng bạn đi học. Phân biệt s/x, ăn/ăng
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:31:46
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết.
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:46:26
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:20:49
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 21:00:27
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 10:34:35
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 21:25:58
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:52:38
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 20:11:11
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 22:05:43
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 22:02:15
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Nhân hậu - Đoàn kết
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:49:42
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 15:08:50
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 22:02:41
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Việt Nam thân yêu. Ôn tập quy tắc viết c/k, g/gh, ng/ngh
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 15:03:12
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:02:33
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:47:08
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:19:57
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 19:34:39
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:35:25
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lương Ngọc Quyến. Cấu tạo của phần vần
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:44:04
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tổ quốc
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 21:05:01
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 21:09:59
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:47:14
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thư gửi các học sinh. Quy tắc đánh dấu thanh
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 22:24:55
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 22:54:42
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 21:39:20
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:46:41
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về trường học. Dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 15:23:16
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 15:52:26
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Truyện cổ nước mình. Phân biệt r/d/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:20:40
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 21:25:15
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cốt truyện
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 21:29:33
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:28:26
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 20:44:44
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những hạt thóc giống. Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:57:58
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Trung thực - Tự trọng
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 20:47:22
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 20:50:15
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Danh từ
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:09:48
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 08:50:28
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 20:24:49
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:22:53
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:27:38
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 20:27:46
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Trung thực - Tự trọng
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 20:28:01
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 20:31:24
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:23:57
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 22:22:15
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 22:02:19
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:42:25
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 19:53:49
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:45:36
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:54:45
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:10:02
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:40:19
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:47:32
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:00:00
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 14:31:43
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 20:20:46
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 21:28:08
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 22:12:17
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 06:35:28
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 22:16:53
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 20:22:09
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 20:25:28
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 21:38:00
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trung thu độc lập. Phân biệt r/d/gi, iên/yên/iêng
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 21:51:18
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 20:26:21
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 20:28:05
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 20:29:49
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 20:01:42
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:48:46
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:47:27
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 10:28:24
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 10:34:04
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 10:38:59
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 10:42:43
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Động từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 21:11:07
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:07:02
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 14:59:58
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:25:56
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:11:30
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 22:18:10
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 21:21:38
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 21:05:36
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 21:20:14
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 09:43:41
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:53:43
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:29:19
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 21:51:29
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 21:10:34
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tính từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 11:15:37
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:46:38
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 20:45:29
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:40:17
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 21:59:06
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ trứng
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:56:56
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:51:39
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 22:22:50
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể chuyện (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 21:43:29
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:00:05
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người tìm đường lên các vì sao. Phân biệt l/n, i/iê
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 22:28:03
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 22:00:06
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:03:44
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:51:41
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:44:52
Lần cuối làm bài: 2018-05-08 21:38:00
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 21:40:38
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 21:45:50
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 09:01:42
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 15:23:07
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 11:46:44
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 10:38:04
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 11:01:49
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 14:31:33
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 09:22:25
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 08:37:02
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 09:51:33
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 15:29:54
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 15:40:31
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 15:13:24
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 14:43:14
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 09:57:34
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:13:56
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:21:32
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 15:52:48
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 09:16:23
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 22:51:41
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:58:04
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 08:15:27
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 14:57:46
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 22:44:33
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 19:54:45
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 20:11:25
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:54:58
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:57:56
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là miêu tả?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:06:07
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 20:59:28
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 21:45:19
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 16:24:57
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 17:45:18
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 17:54:20
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Quan sát và miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 17:59:55
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 18:10:27
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kéo co. Phân biệt r/d/gi, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 18:15:18
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Đồ chơi - Trò chơi
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 18:20:19
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:49:33
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 19:53:59
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:01:52
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:08:52
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:14:59
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mùa đông trên rẻo cao. Phân biệt l/n, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:48:56
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 21:00:43
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 21:04:44
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 21:10:30
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 21:14:49
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 22:13:37
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:06:38
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 11:03:05
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:56:25
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 21:45:26
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai Bà Trưng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 21:57:04
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 22:23:27
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 10:58:48
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 20:48:27
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về lễ hội
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 22:06:11
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 16:16:45
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 17:57:11
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 21:24:35
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-03-12 21:05:17
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 22:15:39
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 08:59:40
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cùng vui chơi
Lần cuối làm bài: 2018-05-02 19:56:57
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 22:11:12
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cùng vui chơi. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 22:17:02
Lần cuối làm bài: 2018-03-22 19:07:19
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buổi học thể dục
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 09:02:50
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về thể thao. Dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 20:14:57
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 20:38:28
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 09:05:32
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một mái nhà chung
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 18:39:11
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 20:34:12
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 09:09:59
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bác sĩ Y-éc-xanh. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-04-09 21:19:02
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài hát trồng cây
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 20:53:07
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 23:01:01
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 20:51:54
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 09:13:31
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuốn sổ tay
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 21:36:37
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hạt mưa. Phân biệt l/n, v/d
Lần cuối làm bài: 2018-04-19 21:39:09
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 09:17:10
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 21:41:05
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2018-04-25 21:55:06
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ghi chép sổ tay
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 19:32:25
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 10:06:43
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 14:32:07
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưa
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 17:22:45
Lần cuối làm bài: 2018-05-02 20:13:10
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ
Lần cuối làm bài: 2018-05-05 16:19:28
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay
Lần cuối làm bài: 2018-05-05 16:24:02
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 19:45:25
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 15:41:49
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 22:05:49
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 22:08:26
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tài năng
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 21:06:21
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 10:57:48
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 10:29:19
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 20:06:53
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:48:26
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:56:32
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 22:03:28
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Sức khỏe
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 21:10:03
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 21:28:48
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 21:40:39
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:41:18
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:02:57
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 20:40:54
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 13:56:47
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 14:00:51
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 22:18:21
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 10:36:01
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sầu riêng. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 10:43:44
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 11:01:21
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chợ Tết
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 11:09:47
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 12:07:07
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 11:24:51
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 11:28:12
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 10:37:45
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chợ Tết. Phân biệt s/x, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:21:21
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:29:27
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:43:00
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 22:00:06
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 22:09:01
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 22:15:59
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 22:50:24
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 23:05:28
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 23:13:19
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 23:31:10
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 23:36:25
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 17:31:26
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tóm tắt tin tức
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 17:37:00
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 18:52:24
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Khuất phục tên cướp biển. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 21:25:15
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:38:49
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:44:50
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 22:10:09
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 22:05:34
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:31:31
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thắng biển
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 21:05:59
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thắng biển. Phân biệt l/n, in/inh
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 21:14:15
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:42:23
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:49:48
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 22:21:42
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:58:20
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 10:27:23
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu khiến
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 10:32:47
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con sẻ
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 22:04:12
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 19:53:48
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 15:59:37
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 16:04:31
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đường đi Sa Pa
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 16:43:52
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 16:56:28
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 17:03:12
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến?
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 17:07:48
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 22:13:02
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 22:21:54
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 22:29:39
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 22:33:18
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đường đi Sa Pa. Phân biệt r/d/gi, v/d/gi
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 20:51:53
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 21:52:53
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dòng sông mặc áo
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 22:06:41
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 22:18:39
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 20:31:18
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:04:22
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:28:29
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chuồn chuồn nước
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:01:40
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:12:53
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 15:02:47
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:52:38
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:57:46
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:27:59
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:18:13
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:47:56
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:52:57
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 19:47:04
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:24:00
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 21:28:42
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bàn về đọc sách (trích)
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 23:00:13
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mùa xuân nho nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 23:07:44
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 21:33:29

Luyện Tiếng Anh

47 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4700

Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 16:25:41
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 10:45:53
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 16:37:41
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 16:44:06
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 16:47:52
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 17:10:34
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 14:17:09
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 14:22:13
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 14:24:38
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 10:12:07
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 10:26:58
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 10:31:01
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 10:35:49
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 10:50:45
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 15:55:26
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 16:05:51
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 16:13:08
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 08:56:15
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 08:59:38
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 09:03:05
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 09:07:06
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:10:37
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 15:32:35
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 20:19:49
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 09:44:49
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 09:49:39
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 09:54:43
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 10:57:02
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 11:02:24
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 15:29:47
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 10:13:52
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 10:02:01
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 10:50:08
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 10:41:38
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 10:39:37
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 10:43:44
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 10:49:33
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 15:27:55
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:54:37
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 21:58:54
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 22:04:45
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 22:30:00
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 10:06:57
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 08:40:20
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:52:36
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 21:03:16
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 16:10:38

Điểm thi

Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-21 22:51:37
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-10 10:38:13
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-08 20:52:07
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-08 20:31:04
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-22 20:36:48
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-03 15:24:32
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-02 14:39:15
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-02 10:41:25
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-02 10:32:41
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-02 10:13:44
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-02 09:47:32
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-02 09:31:12
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-02 09:05:32
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-01 16:09:08
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-01 14:43:30
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-01 14:30:45
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-01 09:54:24
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-01 09:24:42
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-31 15:07:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-31 14:43:23
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-31 09:19:25
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-31 09:08:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-30 15:29:25
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-05-18 14:18:43
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-06 21:23:18
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-22 15:09:57