Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Minh

Lê Minh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

142 -Trung bình 8.45 - Tổng điểm 17319

Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 10:02:06
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 10:08:18
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 21:21:33
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 21:50:53
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:19:48
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 22:03:46
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 08:31:09
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 08:38:15
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 16:04:25
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 11:05:34

Luyện văn - Tiếng Việt

277 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 31131

Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 21:33:29
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 21:28:42
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:24:00
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 19:47:04
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:52:57
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:47:56
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 22:06:47
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:27:59
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:57:46
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:52:38

Luyện Tiếng Anh

29 -Trung bình 9.02 - Tổng điểm 3067

Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:55:34
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 22:30:00
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 22:04:45
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 21:58:54
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:54:37
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 15:27:55
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 15:32:35
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:10:37
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 09:07:06
Lê Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 09:03:05

Điểm thi

Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-21 22:51:37
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-10 10:38:13
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-08 20:52:07
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-08 20:31:04
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-22 20:36:48
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-03 15:24:32
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-02 14:39:15
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-02 10:41:25
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-02 10:32:41
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-02 10:13:44
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-02 09:47:32
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-02 09:31:12
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-02 09:05:32
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-01 16:09:08
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-01 14:43:30
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-01 14:30:45
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-01 09:54:24
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-01 09:24:42
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-31 15:07:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-31 14:43:23
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-31 09:19:25
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-31 09:08:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-30 15:29:25
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-05-18 14:18:43
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-06 21:23:18
Lê Minh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-22 15:09:57