Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với le tra my. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

le tra my

le tra my
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

le tra my làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-03 14:19:43
le tra my làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-03 14:11:09

Luyện toán

0 -Trung bình 4.95 - Tổng điểm 99