Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ✩Love✩Queen✩. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

✩Love✩Queen✩

✩Love✩Queen✩
Lúc tui k on thì m.n on đầy, lúc tui on thì trả ai on vs tui. Sao m.n lại đối xử bất công với tui như thế!

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:26:04
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 14:43:53
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:41:21

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 19:23:34

Luyện Tiếng Anh

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:49:43
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:50:08
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 19:43:30
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:33:19
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:47:08
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 19:28:08
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:25:44
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:52:05
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 18:54:59
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:00:12
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:25:14
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:55:40
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:54:48
✩Love✩Queen✩ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 12:07:50

Điểm thi