Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thị Tú Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thị Tú Nguyên

Lê Thị Tú Nguyên
Hi ! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Nhớ kết bạn với mình nhé !

Điểm thi

Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-05-20 16:30:29
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 10:42:52
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 09:16:52
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 09:11:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 09:06:09
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-20 06:49:50
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-05-19 16:47:24
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-18 17:21:38
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-18 17:10:08
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-18 16:47:31
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-14 11:14:06
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-06 15:37:36
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-06 08:22:47

Luyện toán

0 -Trung bình 6.11 - Tổng điểm 428