Lê Thị Tú Nguyên - Trang của Lê Thị Tú Nguyên - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thị Tú Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thị Tú Nguyên

Lê Thị Tú Nguyên
♥♥ Nhớ lại quá khứ ...????.....chỉ làm ta thêm buồn. Nhắc lại kỉ niệm ..????...chỉ làm lòng thêm đau. Thôi thì cứ quên mau ......để nỗi đau như chưa từng tồn tại..⚡️????.... ♥♥

Điểm thi

Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-05-20 16:30:29
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 10:42:52
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 09:16:52
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 09:11:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 09:06:09
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-20 06:49:50
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-05-19 16:47:24
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-18 17:21:38
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-18 17:10:08
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-18 16:47:31
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-14 11:14:06
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-06 15:37:36
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-06 08:22:47

Luyện toán

0 -Trung bình 6.37 - Tổng điểm 573