Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thị Tú Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thị Tú Nguyên

Lê Thị Tú Nguyên
*Chê người khác xấu, có làm bạn đẹp hơn không? *Chê người khác ngu, có làm bạn thông minh hơn không? *Xỉ nhục ai đó,có dúp bạn tăng giá trị văn hóa không? *Làm đau khổ ai đó,có chắc bạn sẽ hạnh phúc hơn không? ….Bởi vậy, đừng cố tỏ ra mình hoàn hảo!

Luyện toán

2 -Trung bình 5.48 - Tổng điểm 932

Lê Thị Tú Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:08:23
Lê Thị Tú Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 08:03:43

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.62 - Tổng điểm 331

Lê Thị Tú Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-05-18 16:54:46

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-05-20 16:30:29
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 10:42:52
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 09:16:52
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 09:11:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 09:06:09
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-20 06:49:50
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-05-19 16:47:24
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-18 17:21:38
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-18 17:10:08
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-18 16:47:31
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-14 11:14:06
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-06 15:37:36
Lê Thị Tú Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-06 08:22:47